Calendari procés matriculació curso 2019-2020

NIVELL

EDUCACIÓ INFANTIL

I PRIMÀRIA

ESO

BATXILLERAT

FORMACIÓ PROFESSIONAL
      Básica Mitjà i superior
PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS Del 9 al 17 de
maig
Del 21 al 30 de
maig
Del 16 al 29
de maig
Del 16 al 29 de
maig
LLISTES PROVISIONALS 30 de maig 11 juliol 13 de juny 9 de juliol
RECLAMACIONS Del 30 de maig
al 3 de juny
De l'11 al 15 de juliol Fins al 17
de juny
Del 9 a l'11 de juliol
LLISTES DEFINITIVES 12 de juny 18 de juliol 26 de juny 16 de juliol
MATRÍCULA DEFINITIVA Del 13 de juny
al 3 de juliol
Del 19 al 26 de juliol Del 28 de
juny al 4 de
juliol
Del 17 al 30 de
juliol

 

ELS CENTRES ESCOLARS DEL MUNICIPI SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, FACILITARAN ELS IMPRESOS PER A la SOL·LICITUD DE PLAZA DES DEL 3 DE MAIG.

 

QUÈ ES NECESSITA PER A FER LA SOL·LICITUD?

  • Imprés de sol·licitud (arreplegar en el centre o en la pàgina web de la Conselleria d'Educació).
  • Documents que acrediten les dades reflectides en ell.
  • En omplir l’imprés de sol·licitud de plaça és important que faça constar la relació dels centres que tria com a altres opcions.

ON S’ENTREGUEN ESTOS DOCUMENTS?

  • En el centre escolar de la seua primera opció.

Si necessiten informació complementària, aclarir dubtes o arreplegar impresos, poden dirigir-se als centres escolars.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada