04/10/2018

Ban Ambulatori de Racó de Sant Llorenç

Informació Municipal
Ajuntament d´Alboraya

Miguel Chavarría Díaz, Alcalde President de l'Ajuntament d'Alboraia, en virtut de les competències atribuïdes por la Llei 7/85 de 2 d'abril de Bases de Règim Local, FAIG SABER:

Davant les informacions inexactes i contradictòries que s'estan produint respecte de l'ampliació del servei mèdic a l'ambulatori de Racó de Sant Llorenç, informo el següent:

  1. 1.- La Conselleria confirma que NO té previst traslladar als metges d'atenció primària que desenvolupen la seva tasca en Racó de Sant Llorenç. Seguiran atenent als seus pacients en horari de 8 a 15 hores, com sempre.
  2. 2.- Conselleria confirma que SÍ té previst establir un servei d'URGÈNCIES, Punt d'Atenció Continuada, a l'ambulatori de Racó de Sant Llorenç que prestarà servei des de les 15 hores a les 8 del matí els dies laborables i els festius complets. (A partir d'aquest moment els pacients d'Alboraia NO hauran de desplaçar-se a l servei d'Urgències de Massamagrell com fins ara).
  3. 3.- La Conselleria confirma que SÍ té previst traslladar el servei de planificació familiar (que atén les pacients de 14 a 51 anys de Benimaclet, Alboraia, Tavernes ...) al nou edifici construït a Benimaclet, Centre de Salud Alfahuir (C/Ismael Merlo, 1, esquina Avda. Alfahuir) al costat de Alboraia i davant de l'estació de metro de Machado.

Alboraia a 4 d’octubre de 2018


L’ALCALDE

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada