Colònies felines. Projecte CES Alboraia

  • Els gats que viuen al carrer formen part de la fauna urbana en les ciutats i generalment passen desapercebuts, es fan de notar i generen molèsties quan es produïx superpoblació, és a dir, quan ens trobem davant de colònies felines incontrolades. Són animals que han tornat a un cert grau d'estat salvatge. Al seu dia van ser gats domèstics perduts o abandonats, que s'han habituat a viure en el carrer a l'aire lliure, en magatzems, edificis abandonats, etc. Encara així, depenen dels humans per a alimentar-se, bé d'un voluntari cuidador, bé de restes que troben en el fem, per això viuen prop dels humans.
  • L'Ajuntament és l'organisme competent per a adoptar mesures en la gestió dels gats al carrer. La Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia establix en l'article 17.1 que:

“Es considerarà animal abandonat o errant, aquell que no porte cap identificació referent al seu origen o sobre el seu propietari ni vaja acompanyat de cap persona. En el dit supòsit, l'Ajuntament haurà de fer-se càrrec de l'animal i retindre-ho fins que siga recuperat, cedit, o si generara un problema de salut o perill públic, finalment sacrificat.”

 

Capturar i sacrificar els gats, no solucionarà el problema, ja que continuaran existint fonts d'alimentació (gent, fematers,etc.) i refugis. Els gats de les zones veïnes vindran a cobrir el buit deixat per la colònia eliminada. No és senzill trobar un lloc on reallotjar als animals, tampoc l'és domesticar un gat adult assilvestrat, per tant exceptuant cadells, l'adopció d'animals, com a única mesura, no acabaria amb la problemàtica.

  • L'Ajuntament du a terme des de fa anys la gestió de les colònies felines per mitjà d'un sistema denominat C.E.S. (Captura, 

Esterilització i Solta). Amb la col·laboració de voluntaris cuidadors autoritzats per l'Ajuntament, es captura a tots o a la majoria dels gats d'una colònia, que seran esterilitzats gràcies a un conveni de l'Ajuntament amb l'Hospital Veterinari CEU de Moncada, i tornats al seu territori. (article 21 Ordenança Tinença i Protecció Animals, B.O.P. nº91 15/05/17)

Els voluntaris cuidadors, subministren menjar i aigua als gats de la colònia, ocupant-se també de la neteja d'esta. A més vigilen l'estat sanitari d'estos, trampegen i esterilitzen animals nous silvestres, i retiren als domèstics i cadells que puguen ser socialitzats.

 

Informació Relacionada

Documentació Relacionada