Consell Agrari

  • Plaça Mestre Clavel, 7, 1r
  • Tel. 96 185 61 73
  • Horario: dimarts i dijous de 11:30 a 14 h, i els dimarts de 17 a 19:30.

Des d'esta institució es pretén regular i administrar el treball dels agricultors d'Alboraya. Per a això es presta una atenció especial a les accions d'ajuda i a les iniciatives noves en el terreny agrari.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada