Consell Escolar municipal

Característiques:

El Consell Escolar Municipal és l'òrgan de caràcter consultiu i de participació de tots els estaments vinculats a l'educació per a debatre els aspectes educatius en l'àmbit municipal.

El Consell Escolar Municipal es reunix amb caràcter general tres vegades a l'any prèvia convocatòria del seu president i també sempre que ho sol·licite un terç dels seus components. El mandat del Consell Escolar Municipal té una duració de tres anys.

Objectius:

  • Informar, assessorar i participar a través de tots els sectors de la població relacionats amb l'educació.
  • Possibilitar un coneixements més ampli entre estos sectors i així potenciar les seues vies d'intercanvi i comunicació.
  • Obrir un espai comú de reflexió entorn de problemàtiques educatives.
  • Afavorir la planificació escolar general del municipi.

Activitats:

  • Designació de membres de la Comissió Escolar Municipal.
  • Proposta de festius dels declarats com lectius del calendari escolar.
  • Activitats municipals.
  • Previsió de places escolars.
  • Transport escolar.
  • Informes i al·legacions a la Conselleria d'Educació davant de la proposta d'esta, de creació o supressió d'unitats escolars en el Municipi.

 

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada