Junta portaveus

Sota la Presidència del Ple o Regidor en qui delegara, està integrada pels Portaveus dels Grups municipals i assistirà la Secretària del Ple.

Li correspon debatre l'orde del dia de les sessions ordinàries del Ple. Podrà ser tractada, a més, qualsevol altra qüestió relacionada amb el funcionament de les sessions del Ple.

Els portaveus dels grups polítics municipals són els següents:

 

Portaveus
Grup polític
Sr. Miguel Chavarría Díaz
PSPV-PSOE
Sra. Ana María Bru Guzmán
PSPV-PSOE
Sr. Vicente Martínez Bauset
C'S
Sra. Virginia Garrigues Francés
PP
Sra. M. Angels Belloch Aguilar
COMPROMÍS
Sr. Amadeo Hernandez García
VOX
Sra. Marta Martín Moran
EUPV

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada