Organització Municipal

A través del Ple municipal i de la Junta de Govern, l'Ajuntament d'Alboraya decidix i executa aquells assumptes de major transcendència per al municipi. Són dos dels òrgans democràtics de major rellevància en la vida pública i administrativa.

 

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada