I Pla d´Igualtat Oportunitats plantilla Ajuntament d´Alboraya

En compliment dels compromisos adquirits per esta Corporació en la moció institucional aprovada en sessió plenària de 19 de febrer de 2018, i a fi d'avançar en l'efectiva implantació de les polítiques d'igualtat tant a nivell intern com extern, este Ajuntament va aprovar, en data 19 de novembre de 2018, l'I PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS DE PLANTILLA AJUNTAMENT D'ALBORAYA (2019 - 2022).

Així mateix, per acord plenari de data 22 de maig de 2018 es va aprovar el Reglament de funcionament de la Comissió d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alboraya, constituïda en data 21 de març de 2018, entre les funcions del qual es troba vetlar pel compliment i aplicació de les mesures previstes en el citat Pla.

icono pdf I PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS DE PLANTILLA AJUNTAMENT D'ALBORAYA (2019 - 2022)

icono pdf Certificat aprovació Pla igualtat

icono pdf Certificat aprovació Reglament Igualtat

icono pdf Moció institucional Pla Igualtat

icono pdf Publicació Reglament Comissió Igualtat

Informació Relacionada

Documentació Relacionada