Barraques

Referent arquitectònic en els horts valencians, les podem trobar en l´horta d´Alboraya. Actualment les barraques han deixat de ser la vivenda habitual per a transformar-se en caseta de camp i oci.


Els seus habitants les construïen de forma artesanal amb els materials que podien extraure de la terra. Vivien en la primera planta, que al seu torn també era l'estable i utilitzaven la part superior o andana com a magatzem. 


La seua característica i pronunciada coberta a dos aigües i rematada amb encreuaments, es recobria de bova, planta extreta del Barranc del Carraixet. Les parets es pintaven de blanc amb els baixos blaus, una parra cobria d'ombra l'entrada principal, en la que normalment hi havia un pou per a extraure aigua i un banc de pedra. Les parets es construïen amb unes “rajoles” anomenades gasons, fabricades a mà amb fang i palla. 

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada