Els Peixets

La festa dels Peixets té lloc el dilluns de Pentecostés. Es tracta d’una celebració amb una gran tradició en la localitat que es realitza a l’Ermita dels Peixets.

El miracle
La tradició arrelada a Alboraya conta que un musulmà convers d’Almàssera estava moribund i va demanar la Comunió al rector. Almàssera en aquell temps depenia eclesiàsticament de la parròquia d’Alboraya, per la qual cosa va ser el rector d’esta l’encarregat de dur-li les formes sagrades. En travessar el barranc de Carraixet, les hòsties li caigueren a l’aigua, fet que provocà una gran commoció i que el poble s’organitzara per recuperar-les. En la desembocadura del barranc tres peixos, segons la tradició d’Alboraya, dos segons la d’Almàssera, van donar les formes sagrades al rector. Este és el motiu pel qual, segons la tradició, en la desembocadura del Carraixet es va construir una ermita. L’edifici actual, de l’any 1907, es va alçar sobre un edifici anterior, mentre que on caigueren les hòsties, Almàssera va contruir una capelleta, la Casella del Miracle. 

El Miracle dels Peixets hui és un fet que indubtablement confereix part de la seua identitat a Alboraya. De fet, els tres peixos que hi ha a l’escut municipal són del Miracle, mentre que a l’escut d’Almàssera hi ha dos. D’altra banda, les referències en la toponímia, noms dels carrers i de comerços al Miracle dels Peixets, són molt freqüents a les dos localitats. A Alboraya una partida d’horta, un carrer, un comerç o una arqueta de l’església fan referència a este fet, mentre que a Almàssera hi ha un monument al Miracle, un carrer o una altra arqueta. Els investigadors i artistes també han bastit prou treballs sobre este fet en forma de publicacions, quadres, talles o representacions de tots els tipus.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada