Ermites

Especial menció mereixen les ermites esguitades per l'extens territori d'Alboraya, unes formant part de les alqueries i altres edificades pel comú de veïns.

D'un total d'12 ermites que van existir en la localitat, es conserven en l'actualitat 6, de les quals, només quatre tenen culte

Ermita del Miracle o 'dels Peixets'
Enclavada en la Partida del Miracle, junt amb la desembocadura del Barranc del Carraixet. D'estil gòtic, blanca, va ser edificada en 1909 sobre l'antiga. D'esta es va conservar el retaule de taulellets representant el “Miracle” que hui ocupa la testera de l'altar. Celebra la seua festa el dilluns de Pentecostés.

Ermita de Sant Cristòfol
Eregida sobre l'edifici rural que allí existia quan en aquell mateix lloc va ser trobada la imatge de Sant Cristòfol, imatge carregada de llegenda que es creu data del segle VII. Se celebra la Passa el primer diumenge de maig, romeria a través de l'horta entre arcs fets amb fulls de palma per a traslladar el Sant a l'Església Parroquial. 

Ermita de Santa Bàrbara
Es troba en la Partida de Savoia. Conserva les imatges de Santa Bàrbara, de Sant Josep, de la Inmaculada i la de Sant Tomás de Vilanova. Celebra la festa de Santa Bàrbara el 4 de desembre.

Ermita de Vilanova
Formava part de la mansió senyorial d'este nom. Es troba enclavada en la Partida del Miracle, junt amb el Camí de La Mar. Ostenta una imatge antiga del Stm. Crist, davall l'advocació de les Ànimes que es pot contemplar en les processons de Setmana Santa, portada per la Germandat de la Puríssima Sang. En esta ermita tenia lloc la celebració de la festa a la Mare de Déu de l´Horta del Gremi d'Orxaters.

Ermita del Magistre
La seua història es remunta a 1442, any en què la senyora María de Castella, esposa del rei Alfons V, qui tenia possessions a Alboraya va regalar alguns camps i una alqueria a la catedral de València. Hui es conserven l'alqueria i l'ermita, encara que no té culte. 

Ermita de Sant Andreu
D'estil gòtic, està adossada a l'alqueria del seu nom, anomenada popularment del “Retoret”, situada en la partida del Mar. Va albergar nombrosos objectes de culte i ornaments, encara que en l'actualitat només es conserva l'edificació.

 

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada