Llibre del Repartiment

Primera referència al Llibre del Repartiment -Jaume I dóna Alboraya al bisbe Vidal.

La creació de la Taifa de València, a partir del segle XI, va obligar a la reorganització tant de la ciutat com del territori circundant a València per a la seua defensa. (López Elum). Serà el moment que els llocs o alqueries pròximes a la ciutat es fortificaran, igual com la ciutat, i es crearà una xarxa defensiva. Pel que respecta a l’Horta Nord, les alqueries més importants eren Museros, Montcada, Paterna i Quart. És possible que també Alboraya fóra una d’estes alqueries, i la seua torre fóra la que donara nom al poble. 

Durant el segle XI sorgiran una sèrie d’elements defensius (torre, recinte emmurallat, albacar) que serà el paisatge que veuran els cristians quan arriben a l’Horta a meitat segle XIII. Alguns d’estos assentaments tenien a les seues esquenes altres alqueries secundàries que les protegien (Museros disposava de Massamagrell i el castell del Puig).

La campanya per atacar València, Jaume I la va realitzar entre 1234 i 1238, rendint primer l’alqueria de Montcada (on féu més de 1.100 presoners, tal i com conta a la seua Crònica), després Museros i El Puig, també Paterna, Bétera i Bofilla, llocs tots ells amb una població estimada superior als 1.000 habitants cadascun. Una vegada el monarca s’havia establert a la muntanyeta de La Patà, a El Puig, els musulmans que vivien entre este punt i el riu Túria (López Elum) veint que no podrien aguantar l’assalt, es retiraren a València. Poc abans de la conquesta cristiana, durant abril de 1238, es va assolar tot el territori situat al nord de la ciutat, on se situa Alboraya.

El Llibre del Repartiment, escrit per Jaume I, recull la donació de distintes propietats de l’alqueria d’Alboraya, tal i com ha estudiat Enric Climent. A Bernat Pesador, de Tortosa, dues jovades i unes cases, el 25 de febrer; també a Bernat Pesador les cases de Mahomat Abincalot i l’Hort d’Abdela Abenhoto (i dues jovades); a Ramon Bell-lloc, set jovades; a Joan Péreç de Gimon dues jovades a Almàssera, una a Alboraya, i tres fanecades; al bisbe d’Osca, Vidal de Canyelles, l’alqueria o lloc d’Alboraya. No cal dir que estes propietats van ser arrebatades als propietaris, els quals són citats al Llibre del Repartiment (Mahomat Huarat Crepat, Maymo Habohachil Amançafi...).

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada