Segregació a Tavernes de part d’Alboraya

Un altre fet important en la història d’Alboraya va ser la segregació a favor de la Parròquia de Tavernes Blanques de la zona d’horta situada entre el nucli urbà i el Barranc de Carraixet i terrenys pròxims, unes 150 fanecades en total, l’any 1902. Posteriorment, l’any 1925 per mig del Real Decret de 30 d’octubre, estos terrenys de la partida Desemparats es van segregar administrativament a favor de l’Ajuntament de Tavernes Blanques.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada